АСУ́ (автоматизи́рованная систе́ма управле́ния) АСК (аўтаматызава́ная сістэ́ма кірава́ння).

Руска-беларускі слоўнік НАН Беларусі, 10-е выданне (актуальны правапіс)