Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

E, e

[i:]

n.,pl. E's, e's [i:z]

1) пя́тая лі́тара анге́льскага альфабэ́ту

2) Mus. мі о́та)

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

aeon, eon

[ˈi:ən]

n.

1) ве́чнасьць f.

2) Geol. ты́сяча мільёнаў гадо́ў

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

aesthete, esthete

[ˈesӨi:t]

n.

эстэ́т -а m., ама́тар красы́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

aesthetic, esthetic, esthetical

[esˈӨetɪk]

adj.

1) эстэты́чны

2) (пра асо́бу) чу́лы на красу́

3) (пра рэ́чы) у до́брым гу́сьце, артысты́чны, прые́мны для во́ка

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

aestheticism, estheticism

[esˈӨetɪ,sɪzəm]

n.

эстэты́зм -у m., эстэ́цтва n.

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

e-mail

[ˈi:meɪl]

1.

n.

1) электро́нная по́шта

2) ліст, дасла́ны электро́ннай по́штай

2.

v.t.

пасыла́ць электро́ннай по́штай

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

e.g.

[,i:ˈdʒi:]

adv. (lat. exempli gratia)

напр., пр., напры́клад, пры́кладам

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

each

[i:tʃ]

adj., pron.

ко́жны, ка́жны

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

each other

адзі́н аднаго́, адно́ аднаго́, адна́ адну́

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)

eager

[ˈi:gər]

adj.

нецярплі́вы; па́лкі; заўзя́ты, шчы́ры (да пра́цы)

to be eager — мо́цна хаце́ць; шчы́ра стара́цца

- eager beaver

Ангельска-беларускі слоўнік (Пашкевіч, 2006)