аазісны, ‑ая, ‑ае.

Які мае дачыненне да аазіса. Аазісная расліннасць.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (Крапіва, 1977–1984)