Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў, 2-е выданне (М. Клышка, правапіс да 2008 г.)

Грэцыя; Элада (выс.)
Сёмуха, Тройца
аб, пра, адносна, наконт, да, над, па □ на тэму
аб'есціся, пераесці; абжэрціся (разм.)
абавязак, адказнасць, павіннасць, задача, прызначэнне, місія; нагрузка (разм.) □ справа гонару
абавязкова, безумоўна, немінуча, непазбежна, няўхільна, няўмольна, неадменна; канечне; конча (абл.) □ любой цаной, якою б ні было цаной, любымі сіламі, чаго б ні каштавала, у што б там ні стала, у што б та ні стала, як піць даць, напрамілы бог, кроў з носа, да зарэзу, хоць не хоць
абажур; каптур (абл.)
абапал, наабапал, паабапал, па абодва бакі, па адзін і па другі бок, па баках, з двух бакоў, з абодвух бакоў
абаперціся, усперціся, налегчы, узлегчы, аблакаціцца, узлакаціцца
абараніць, адстаяць, адваяваць, уступіцца, заступіцца, агарадзіць