Івацэ́вічы, -віч и -чаў г. Иваце́вичи

Беларуска-рускі слоўнік, 4-е выданне (актуальны правапіс)