Івацэ́вічы, -віч и -чаў г. Иваце́вичи

Беларуска-расійскі слоўнік, 4‑е выданне (Лукашанец, 2012)