ІТР мн. (інжыне́рна-тэхні́чныя рабо́тнікі) ИТР (инжене́рно-техни́ческие рабо́тники)

Беларуска-рускі слоўнік, 4-е выданне (актуальны правапіс)