(up)on the spot

а) тут жа, на ме́сцы

б) адра́зу, за́раз жа

в) Sl. у кло́паце, у цяжкі́м стано́вішчы

Ангельска-беларускі слоўнік (В. Пашкевіч, 2006, класічны правапіс)