(w)hooping cough

[ˈhu:pɪŋ]

ко́клюш -у m.

Ангельска-беларускі слоўнік (В. Пашкевіч, 2006, класічны правапіс)